HVAD BETYDER AFFUGTERE FOR DIT GARTNERI? prøv vores nye beregner…

Vi har udfra de erfaringer vi gjort med at installere affugtere, ved danske gartnere, lavet en lille enkel beregner...

Modellen tager udgangspunkt i de data vi indtil nu har erfaringer for er realistiske, men generelt har vi holdt en ret konservativ linie, så vi ikke lover for meget.

Modellen tager ikke højde for de store kvalitetsforbedringer og nedsættelse af sprøjtning vi har oplevet, det samme gælder omkostninger til installationer, her har vi set ret store udsving.

Samtidig forholder vi os ikke til de muligheder der eksisterer for at få tilskud fra forskellige puljer.....

Du kan hente beregneren her

FlexTechnic

Tyrsbjergvej 51
5210 Odense NV
Denmark
Phone : +45 21 75 06 45
Email: nl@flextechnic.com