Resultater fra tulipan gartneri i Sverige påviser store besparelser

Nye resultater fra afgangsopgave på Linköpings Universitet påviser store besparelser i tulipan gartneri.

Download hele dokumentet her

FlexTechnic

Tyrsbjergvej 51
5210 Odense NV
Denmark
Phone : +45 21 75 06 45
Email: nl@flextechnic.com